FAQ : คำถามที่ถามบ่อยเรื่อง Google Classroom

  1. การสลับบัญชีระหว่าง Gmail กับ G-suite

2. การเปลี่ยน password Email

3. กรณีนักเรียนเข้าทำข้อสอบใน classroom ไม่ได้