การใช้งาน Google Classroom สำหรับคุณครู

การใช้งาน Google Classroom กลับมามีบทบาทและความสำคัญอีกครั้งในยุคที่การศึกษามีเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง Covid-19 ระบาดอย่างหนักในปี 2563 ทำให้ประเทศไทยต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563 จากกำหนดการเดิม 16 พฤษภาคม เป็น 1 กรกฎาคม และอาจจะเลื่อนเป็น 1 สิงหาคม อย่างไรก็ไม่อาจจะวางใจได้ในสถานการณ์นี้ จึงได้สร้างสื่อเพื่อช่วยให้คุณครูสามารถศึกษาการใช้งาน Google Classroom  เหมาะสำหรับคุณครูที่ไม่ถนัดด้านเทคโนโลยี

ตอนที่ 1 การเริ่มต้นใช้งาน Google Classroom

ตอนที่ 2 การเชิญนักเรียน การโพสข้อความและสื่อ

 

ตอนที่ 3 เรื่อง การโพสงานของชั้นเรียน

 

ไฟล์ pdf คู่มือ google classroom ครู