การสร้าง E-Portfolio ด้วย Google Site

การสร้าง E-Portfolio ด้วย Google Site

ตัวอย่าง https://sites.google.com/view/e-portnichakorn/home

สิ่งที่ควรมีก่อนการเริ่มใช้งานนะค่ะ

ต้องมี Google Account นะค่ะ เพื่อให้สามารถใช้งาน Google Site ได้

เมื่อสมัคร Google Account แล้วให้เข้าใช้ Google Account ตามปกติค่ะ

1. เข้าใช้งาน Google Account สังเกตว่า มุมขวาบนจะแสดงรูป Profile ของเรา

2. กดที่ปุ่มสี่เหลี่ยมเก้าช่องซึ่งใกล้กับรูปโปรไฟล์ หากยังไม่พบคำว่า Site ให้กด more from google

3. กดเข้าไปที่ Google Site กดเครื่องหมาย บวกด้านล่างขวา เพื่อเพิ่มเว็บไซท์

4. ตั้งชื่อเว็บไซท์ แก้ไขข้อความหน้าแรก

5. เปลี่ยนรูปแบบ Theme

6. แก้ไขหัวเว็บ

ปรับแต่งหัวเว็บได้ตามความเหมาะสมเพียงแค่กดเลือกจากเมนูที่ขึ้นมาให้