ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่าน Thaimooc

เมื่อพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นคำที่คุ้นหูกันดีในวงการการศึกษาไทย ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ตกกระแสไปเด็ดขาด เมื่อไม่กี่ปีก่อนหากมองภาพของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรายังคงนึกไปถึงการเรียนรู้ในลักษณะของการหนังสือ บทความ หรือแม้แต่ในลักษณะของปราชญ์ชาวบ้าน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่าง ๆ และรวมถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วย การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีบทบาทและความเป็นไปได้ที่สูงขึ้น

การเรียนรู้ในรูปแบบของ MOOC ถูกพัฒนาขึ้น และมีผู้นำมาใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในต่างประเทศและรวมถึงประเทศไทยเอง ก่อนอื่นขออธิบายความหมายของคำว่า MOOC ก่อน อ้างถึง www.thaimooc.com ได้กล่าวถึงความหมายของคำว่า “MOOC” เอาไว้ดังนี้

MOOC ย่อมาจากคำว่า Massive Open Online Course หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เปิดให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มาก ๆ ผ่านเว็บไซท์ โดย MOOC ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการการศึกษาของโลก โดยผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การดูวีดีโอ การทำ Quize การทำแบบทดสอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การใช้งานเว็บไซท์ ThaiMooc

1. สมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Thaimooc.com

กดสมัครสมาชิก

โดยสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครโดยกรอกข้อมูลปกติหรือเชื่อมต่อกับ Facebook หรือ Google ได้ตามความถนัด

2.  เข้าใช้งานโดยการกดที่ login มุมขวาบน ลงชื่อเข้าใช้งาน

3. ค้นหาบทเรียน

กดเลือกบทเรียนที่สนใจ

ศึกษาคำอธิบายรายวิชา และอื่น ๆ หากสนใจบทเรียนให้กดที่ Enroll

4.  ศึกษาบทเรียนที่ตนเองเลือก ตามลำดับของกิจกรรมของการเรียนรู้

5. การดาวโหลดเกียรติบัตรไปใช้งาน กดเลือกที่ dashboard -> เลือกที่ CERTIFACATE