การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/qMspYG1bevc” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>